milovník, průzkumník
a sběratel whisky

Čím dále pronikám do světa whisk(e)y, zvané "voda života", tím více zjišťuji, kolik toho ještě nevím.
Možná proto mě nepřestává bavit čerpat nové informace a studovat historii tohoto ušlechtilého moku.